Godło Polski
1
2
zima-grupa-3
zima-grupa-4
5
6
zima-grupa-7
zima-grupa-8
zima-grupa-9

Przedszkole nr 2 w Radzyminie

Przedszkole nr 2
ul. Witosa 78
05-250 Radzymin 

tel:735039559

email: przedszkole2@radzymin.pl

email: dyrektorprzedszkole2@radzymin.pl

 

Zajęcia z Psychologiem

Do zadań psychologa pracującego w przedszkolu, będącego członkiem zespołu d/s pomocy psychologiczno – pedagogicznej należy m.in. diagnozowanie  sytuacji wychowawczej w celu rozwiązywania problemów wychowawczych i wspierania rozwoju dzieci,wspieranie nauczycieli/wychowawców w organizowaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, prowadzenie działań zmierzających do minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz diagnozowanie indywidualnych potrzeb  rozwojowych i edukacyjnych dzieci, wspieranie ich mocnych ston. W ramach powierzonych obowiązków ważną działalnością są  zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci z deficytami funkcji percepcyjno – motorycznych  odgrywających kluczową rolę w nauce podstawowych umiejętności szkolnych – pisania, czytania, liczenia, przeznczone głównie dla dzieci z rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. Zajęcia te adresowane są szczególnie do tych , które  posiadają opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej o odroczeniu rozpoczęcia  spełniania obowiązku szkolnego. Podczas nich usprawniana jest percepcja wzrokowa  -  spostrzegawczość i pamięć wzrokowa pozwalająca lepiej zapamiętać i utrwalić właściwy obraz liter i cyfr; percepcja słuchowa – spostrzegawczość, pamięć  słuchowa, umiejętność rozróżnicowania dźwięków podobnych, ułatwiająca poprawny zapis wyrazów. Ćwiczenia  grafomotoryczne i manualne  ręki dominującej  poprawiające płynność i precyzję odwzorowywanych kształtów, szlaczków literopodobnych  a w przyszłości liter uzupełniane są ćwiczeniami utrwalającymi  kierunki i pojęcia z zakresu orientacji przestrzennej. Opieką psychologa objęte są też dzieci posiadające orzeczenia o kształceniu specjalnym, na mocy którego organizowane są dla nich indywidualne zajęcia rewalidacyjne zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu. Raz w tygodniu w godzinach popołudniowych psycholog pozostaje do dyspozycji rodziców. Na spotkaniu można poruszyć tematy istotne z punktu widzenia rodzica, wyjaśnić wątpliwości, omówić trudności dziecka, uzyskać poradę.

 

Psycholog: mgr Kinga Szarota

Linki

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.