Godło Polski
1
2
jesien-grupa-3
jesien-grupa-4
5
6
jesien-grupa-7
jesien-grupa-8
jesien-grupa-9

Przedszkole nr 2 w Radzyminie

Przedszkole nr 2
ul. Witosa 78
05-250 Radzymin 

tel:735039559

email: przedszkole2@radzymin.pl

email: dyrektorprzedszkole2@radzymin.pl

 

Zajęcia z Logopedą

Logopedia (gr. logos - słowo, mowa; paideia – wychowanie, kształtowanie) jest nauką zajmującą się mową (komunikacją językową, językowym porozumiewaniem się) i zaburzeniami w tym zakresie. Podstawowym zadaniem logopedy ,,… jest udzielenie pomocy osobie z trudnościami w językowym porozumiewaniu się. ...”1(D. Emiluta – Rozya ,,Całościowe badanie logopedyczne z materiałem obrazkowym”, wydawnictwo APS, Warszawa 2013)

Mowa człowieka rozwija się już w życiu płodowym. Wtedy to, dziecko rejestruje pierwsze dźwięki z otoczenia, najlepiej zaś rozpoznaje głos matki. Następnie, wraz z wiekiem przyswajane są coraz to nowsze i trudniejsze dźwięki/głoski, tak potrzebne do wytworzenia się sylab, wyrazów a później krótkich i dłuższych wypowiedzi (zdań). Warto jednak zauważyć, iż każde dziecko rozwija się indywidualnie – niektóre dzieci wcześniej zaczynają posługiwać się prawidłową mową, inne nieco później.

Profilaktyką logopedyczną zostały objęte dzieci 5- i 6-letnie, po uprzednim sprawdzeniu stanu ich mowy w badaniach przesiewowych. Z dziećmi 4-letnimi prowadzone są grupowe zajęcia logopedyczne, mające charakter zabaw logorytmicznych, zabaw rozwijających zasób słownictwa oraz zabaw ,,buzi i języka” - usprawniających narządy mowy (artykulatory).

Do najczęściej zauważanych trudności w mowie dzieci przedszkolnych należą:

Seplenienie międzyzębowe – to wada wymowy polegająca na wsuwaniu języka między zęby przy wymowie głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż/rz, cz, dż.

Paralalia – zamienianie głosek: s, z, c, dz na ś, ź, ć, dź.

Reranie – kiedy brakuje w wymowie głoski r, albo jest ona zastępowana przez głoskę l lub j.

Kappacyzm/gammacyzm – kiedy zamieniane są: głoska k na t oraz głoska g na d.

Mowa bezdźwięczna – kiedy głoski dźwięczne zamieniane są bezdźwięcznymi, np. głoska d na t, głoska b na p

Nosowanie – jest to wymawianie głosek ustnych ,,przez nos” oraz trudności w wymowie głosek nosowych.

Przy w/w: paralalia, reranie, kappacyzm/gammacyzm, należy brać pod uwagę wiek rozwojowy dziecka, ponieważ np. wymówienia: ,,śama”, ,,ćebula” są traktowane w granicach normy wiekowej u dzieci 4-letnich, natomiast u 5- latków są wadą.

 

 mgr Dorota Jurczak

-logopeda

 

 

 

Regulamin uczęszczania na terapię logopedyczną

Regulamin uczęszczania na zajęcia logopedyczne w Przedszkolu nr 2 w Radzyminie 1. Czas trwania zajęć logopedycznych dostosowany ...

W trosce o prawidłowy rozwój mowy dziecka.

Warunkiem prawidłowej wymowy jest sprawne działanie narządów mowy. Sposób wymawiania każdej głoski wymaga innego układu artykulacyjnego i ...

Linki

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.