Godło Polski
1
2
zima-grupa-3
zima-grupa-4
5
6
zima-grupa-7
zima-grupa-8
zima-grupa-9

Przedszkole nr 2 w Radzyminie

Przedszkole nr 2
ul. Witosa 78
05-250 Radzymin 

tel:735039559

email: przedszkole2@radzymin.pl

email: dyrektorprzedszkole2@radzymin.pl

 

Grupa 9

Grupa IX  

"Misie"

Wychowawcy: 
 
Andrzejewska Patrycja – patrycjaandrzejewska1992@wp.pl

Dorocka Anna – anna.swierczewska@onet.pl

 

 

 

Tematy kompleksowe:

 

 1. Skok w Nowy Rok
 2. Karnawał
 3. Zimowe zabawy
 4. Babcia i dziadek                                                                                                                       

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA NA MIESIĄCSTYCZEŃ– GRUPA IX

„MISIE”

               

               

Aktywność językowo-literacka i słuchowa

Przewidywane osiągnięcia:

 • Konstruuje sensowne zdania podczas tworzenia opowiadania.                              
 • Podaje rozwiązanie zagadki na podstawie treści.                           
 • Posługuje się pojęciami dotyczącymi wyglądu ludzi, przedmiotów, miejsc, swoich wrażeń dotykowych, wzrokowych.                   
 • Współtworzy fabułę gry – opowiadania.                            
 • Opowiada o członkach swojej najbliższej rodziny; formułuje krótką wypowiedź.                          
 • Tworzy nowe pojęcia, np. nazwy sportowców od nazw sportów.                          
 • Podaje nazwy swoich emocji, odczuć związanych z domem rodzinnym.                             
 • Porządkuje zdarzenia w historyjce obrazkowej i opowiada jej treść.                    
 • Odczytuje informacje przedstawione w formie symboli, znaków.                         
 • Dokonuje analizy i syntezy głoskowej prostych wyrazów.                         
 • Wyróżnia głoski w nagłosie.                     
 • Określa miejsce wskazanej głoski w wyrazie.                                                  
 • Czyta globalnie wyrazy: parasol, lody, balon.                                                   

Aktywność społeczno- przyrodnicza

Przewidywane osiągnięcia:

 • Stosuje zwroty grzecznościowe podczas rozmów z rówieśnikami i osobami dorosłymi.
 • Przyjmuje na siebie określone role w zabawach tematycznych, ruchowych.                    
 • Wskazuje charakterystyczne cechy pór roku.                  
 • Interesuje się zegarem, termometrem.                             
 • Przestrzega zasad zgodnego współdziałania.                   
 • Aktywnie uczestniczy w przygotowaniach do przedstawienia z okazji Święta Babci i Dziadka; odgrywa przydzieloną mu rolę.                             
 • Wymienia fizyczne właściwości wody, śniegu, lodu.                     
 • Wyjaśnia zmiany w stanie skupienia wody; rozumie proces krążenie wody w przyrodzie.
 • Obserwuje najbliższe otoczenie i wypowiada się na temat swoich obserwacji.                               
 • Podejmuje próby przewidywania wyniku doświadczenia oraz wytłumaczenia go.
 • Zachowuje ciszę podczas zabaw, które tego wymagają.                             
 • Panuje nad emocjami w sytuacji przegranej.                   

Matematyka

Przewidywane osiągnięcia:

 • Dostrzega następstwo pór roku, dni tygodnia, miesięcy.                          
 • Posługuje się nazwami pór roku, dni tygodnia, miesięcy.                         
 • Tworzy kalendarz swoich zajęć.                            
 • Rozdaje przedmioty tak, aby było wszędzie tyle samo.                             
 • Porusza się w przestrzeni według poleceń N., np. idź do tyłu.                
 • Określa co najmniej dwie cechy wskazanego przedmiotu.                       
 • Układa w szeregi obrazki przedstawiające ludzi, zwierzęta, przedmioty itp. zgodnie                      z poleceniem N., np. od najstarszego do najmłodszego, od najmniejszego do największego.
 •                 Tworzy zbiory o wskazanej liczbie elementów.                             
 • Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 5.                    
 • Określa liczebność elementów w zbiorze.                        
 • Manipuluje przedmiotami (dokładanie, odkładanie) i ustala wynik po zmianie.                            
 • Dodaje i odejmuje na konkretach i ustala wynik.                          
 • Dodaje w pamięci. Określa, ile to jest o jeden więcej.                
 • Porównuje liczebność dwóch zbiorów.                             

Aktywność plastyczno-techniczna i grafomotoryczna

Przewidywane osiągnięcia:

 • Sprawnie wypycha elementy z wycinanki i łączy je zgodnie z instrukcją.                            
 • Sprawnie wycina po linii prostej i łamanej.                        
 • Odrysowuje kształty od szablonu.                        
 • Maluje portret babci i dziadka.                
 • Lepi z plasteliny.                            
 • Składa obrazki z pamięci.                           
 • Rysuje z pamięci wskazany ornament na kartce bez liniatury.                  

Aktywność muzyczna

Przewidywane osiągnięcia:

 • Dostrzega pauzę w linii melodycznej i akcentuje ją.                      
 • Przedstawia muzykę ruchem z wykorzystaniem np. apaszki.                   
 • Akompaniuje i improwizuje na instrumentach perkusyjnych podczas śpiewu.                
 • Reaguje na akcent muzyczny.                 
 • Tańczy polkę.                  

Aktywność ruchowo-zdrowotna

Przewidywane osiągnięcia:

 • Sprawnie ustawia się w kole i szeregu.                
 • Ilustruje ruchem treść wierszy, piosenek, opowiadań.                
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń gimnastycznych.                 
 • Z zaangażowaniem wykonuje zadania ruchowe wyznaczone przez N.                 
 • Przestrzega zasad bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie.                         

Linki

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.