Godło Polski
1
2
zima-grupa-3
zima-grupa-4
5
6
zima-grupa-7
zima-grupa-8
zima-grupa-9

Przedszkole nr 2 w Radzyminie

Przedszkole nr 2
ul. Witosa 78
05-250 Radzymin 

tel:735039559

email: pp2sekretariat@wp.pl

email: pp2radz@wp.pl

 

grupa 8

Grupa VIII – 6 latki
"SÓWKI"

 

Wychowawcy:

mgr Stankiewicz Ewa 
E-mail: ewastankiewiczpp2@wp.pl

 Bożena Matera
E-mail: bozenamaterapp2@wp.pl

Dyżur e-mail w poniedziałki od 17 - 18

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI SZEŚCIOLETNICH NA MIESIĄC LUTY

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Prowadzenie zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i nabywania odporności.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

Rozwijanie czynnego słownika dziecka.

Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.

Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.

Rozwijanie pamięci wzrokowej.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej, wprowadzenie liter n, N, s, S, r, R.

Kształtowanie umiejętności czytania sylab, prostych wyrazów, krótkich zdań związanych z tematem kompleksowym i zainteresowaniami dzieci.

Rozwijanie zainteresowania różnymi rodzajami książek jako źródła wiedzy.

Rozbudzanie ciekawości poznawczej.

Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.

Wprowadzenie znaku = jako symbolu do oznaczenia równoliczności dwóch zbiorów.

Wprowadzenie liczb 6, 7 jako symboli do kodowania informacji dotyczących liczebników w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.

Wykonywanie czynności pomiaru długości w zabawach i doświadczeniach.

Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.

Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.

Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.

Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.

Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.

Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej; kontrolowanie poprawności chwytu pisarskiego i postawy ciała podczas zabaw grafomotorycznych wykonywanych przy stoliku.

Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami: najpierw, potem, na końcu.

Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.

Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem; rozwijanie umiejętności improwizowania.

Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.

Zachęcanie do tworzenia ciekawych i niebanalnych strojów karnawałowych.

Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców.

Zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.

Wspomaganie rozwoju dzieci w zabawach prowadzonych indywidualnie i w małych zespołach zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zainteresowaniami.

Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie przedszkolnym, w trakcie spacerów.

Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.

Zestaw ćwiczeń porannych.

PIOSENKI:

Karnawałowy bal

Kto przebierze się za misia?
Kto za królewicza?
A kto z dzielnym Indianinem 
będzie tańczył dzisiaj?
Biegnie zając za piratem,
pajac robi miny.
A królewny rozrzucają
wstążek serpentyny

Karnawałowa zabawa, karnawałowy bal.
Kto nie bawi się z nami, temu będzie żal. x2

Sypie, sypie się konfetti,
fruną baloniki.
Słychać śmiechy, słychać brawa
i dźwięki muzyki.

To karnawał jest w przedszkolu,
wszyscy się bawimy.
Raz na lewo, raz na prawo,
w tańcu zakręcimy.

Karnawałowa zabawa, karnawałowy bal.
Kto nie bawi się z nami, temu będzie żal. x2

Linki

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.