Godło Polski
1
2
wiosna-grupa-3
wiosna-grupa-4
5
6
wiosna-grupa-7
wiosna-grupa-8
wiosna-grupa-9

Przedszkole nr 2 w Radzyminie

Przedszkole nr 2
ul. Witosa 78
05-250 Radzymin 

tel:735039559

email: pp2sekretariat@wp.pl

email: pp2radz@wp.pl

 

Grupa 6

Adres e-mail do nauczycieli grupy:

kasiao-magdab@wp.pl

 

Tematy realizowane w kwietniu:

  1. Zdrowe przedszkolaki

- U lekarza

- Zdrowe przedszkolaki

- U pana doktora

- Ruch, ruch, ruch!

- Odżywiamy się zdrowo

2. Wiosenny ogród

- Czym zajmuje się ogrodnik?

- W wiosennym ogródeczku

- Wiosenny ogród

- Ogród z włóczki

- Wiosna w ogrodzie

3. Co się dzieje na wiejskim podwórku?

- Co się dzieje na wiejskim podwórku?

- U nas na podwórku

- Skąd się bierze mleko?

- Konie i koniki

- Karmimy zwierzęta na podwórku

4. Mieszkam w Polsce

- Mój dom

- Na mojej ulicy

- Moja miejscowość

- Polska

- Biało- czerwona flaga

 

 

A tego się uczymy:

  • Doświadczenia emocjonalno- społeczne:

- kształtowanie nawyku mycia rąk po zabawie i przed posiłkiem;

- zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa;

- wdrażanie do szanowania wytworów pracy kolegów i koleżanek;

- wdrażanie do posługiwania się umiarkowanym głosem;

- odzwierciedlanie w zabawie własnych spostrzeżeń i doświadczeń;

- przygotowanie do życia w społeczeństwie przez wdrażanie do zgodnej współpracy w zespole oraz czerpanie radości ze wspólnej zabawy;

- kształtowanie właściwych postaw i zachowań podczas wizyty u lekarza;

- obserwowanie prac wykonywanych na działce przedszkolnej;

- wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych

  • Doświadczenia sensoryczno- motoryczne i poznawcze:

- wdrażanie do uważnego słuchania utworu;

- poznanie pracy lekarza oraz narzędzi i przyborów potrzebnych mu do pracy;

- doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi zrozumiałej dla otoczenia;

- wzbogacenie słownika o wyrazy: pacjent, stetoskop;

- doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej oraz koordynacji słuchowo- wzrokowo- ruchowej;

- usprawnienie ruchomych narządów mowy;

- wdrażanie dzieci do dbania o zdrowe ciało i zęby;

- rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała;

- wdrażanie do posługiwania się nazwami zawodów;

- ćwiczenie stosowania liczebników głównych i porządkowych;

- rozwijanie sprawności ruchowej;

- rozwijanie umiejętności rysowania na płaszczyznach w różnych kierunkach;

- rozumienie potrzeby spożywania produktów potrzebnych do zachowania zdrowia;

- zapoznanie z pracami wykonywanymi w ogrodzie wiosną, rozpoznawanie

i nazywanie narzędzi ogrodniczych;

- poznanie pracy ogrodnika- czynności, jakie wykonuje oraz narzędzi jego pracy;

- posługiwanie się wyrazami: łopata, grabie, motyka, konewka, ogrodnik, nasiona;

- poznanie wyglądu i zwyczajów kreta

- rozumienie określeń: długi, krótki, para, nad, dobieranie w pary elementów różniących się długością;

- różnicowanie wielkości: mały, większy, największy, duży, mniejszy, najmniejszy;

- wdrażanie do posługiwania się określeniami: niski, wysoki, nazwami nazw kolorów podstawowych;

- doskonalenie sprawności manualnej;

- rozwijanie umiejętności cięcia oraz przyklejania elementów kompozycji;

- poznanie przysmaków zwierząt z wiejskiego podwórka: kury, królika, krowy, kozy, kota;

- rozpoznawanie i nazywanie zwierząt wiejskich;

- utrwalenie znajomości odgłosów zwierząt podwórkowych i gospodarskich;

- posługiwanie się nazwami zwierząt wiejskich: dorosłych i młodych;

- poznanie produktów, które powstają z mleka- rozumienie znaczenia jedzenia nabiału dla zdrowia;

- rozwijanie zainteresowania książką;

- rozumienie wyrazów; buda, stajnia, obora, kurnik, rogi, kopyta, wymiona;

- doskonalenie umiejętności kojarzenia nazwy zwierzęcia z obrazkiem;

- doskonalenie słuchu fonematycznego;

- kształtowanie umiejętności klasyfikowania;

- poznanie budynków: dom jednorodzinny, blok, określanie różnic

i podobieństw domów;

- zapamiętywanie nazwy własnej ulicy oraz nazywanie znajdujących się na niej budynków, obiektów;

- kształtowanie poczucia tożsamości narodowej- rozumienie nazwy swojego kraju: Polska i budzenie przywiązania do niego;

- poznanie godła i flagi- symboli narodowych;

- posługiwanie się nazwami pomieszczeń domowych i przyporządkowywanie do nich sprzętów domowych;

- rozwijanie wyobraźni przestrzennej, rozpoznawanie figur geometrycznych: trójkąt, kwadrat, prostokąt;

- kształcenie poczucia rytmu

 

PIOSENKI

„Pszczółka śpi w ogrodzie”

1. Pszczółka śpi w ogrodzie
raz, dwa, trzy
ubrudzona w miodzie
raz, dwa, trzy.

Ref. My dokoła niej chodzimy
i się wcale nie boimy
raz ,dwa, trzy i raz ,dwa ,trzy

2. Pszczółka się zbudziła
raz, dwa ,trzy
nóżką poruszyła
raz, dwa ,trzy.

Ref. Kogo dotknie mała pszczoła
musi tańczyć z nią dokoła
raz, dwa, trzy i raz ,dwa, trzy.

„W naszym ogródeczku”

1. W naszym ogródeczku zrobimy porządki// 3x
Wygrabimy ścieżki przekopiemy grządki// 3x

Raz dwa trzy.

2. Potem w miękką ziemię wsiejemy nasionka // 3 x
Będą się wygrzewać na wiosennym słonku // 3x

Raz dwa trzy.

3. Spadnie ciepły deszczyk i wszystko odmieni// 3 x
W naszym ogródeczku grządki zazieleni// 3 x.

 

„Kle, kle boćku”

1. Witaj boćku kle-kle,
Witaj nam bocianie!

Ref.: Łąka ci szykuje,
Łąka ci szykuje
Żabki na śniadanie x2

2. Kle-kle boćku, kle-kle
Usiądź na stodole

Ref.: Chłopcy ci zrobili, chłopcy ci zrobili
Gniazdo w starym kole x2

3. Kle-kle boćku, kle-kle
Witamy cię radzi

Ref.: Gdy zza morza wrócisz,
Gdy zza morza wrócisz,
Wiosnę nam sprowadzisz x2

„Jesteśmy Polką i Polakiem”

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajna i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ja i ty
I ty

 

 

Linki

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.