Godło Polski
1
2
jesien-grupa-3
jesien-grupa-4
5
6
jesien-grupa-7
jesien-grupa-8
jesien-grupa-9

Przedszkole nr 2 w Radzyminie

Przedszkole nr 2
ul. Witosa 78
05-250 Radzymin 

tel:735039559

email: pp2radz@wp.pl

 

Grupa 5

Adres e-mail do nauczycieli grupy:

milena.przybysz@vp.pl
gonia8.07@onet.eu
 

Tematy kompleksowe:    

 

1.       Warzywa.

2.       Jesienią w parku.

3.       Jesienią w lesie.

4.       Przygotowania do zimy.

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK – GRUPA V

Aktywność językowo – literacka i słuchowa

·         Wypowiada się na interesujący temat.

·         Słucha krótkich utworów literackich i odpowiada na pytania dotyczące treści.

·         Różnicuje pojęcia: park, las.

·         Wykonuje ćwiczenia ortofoniczne.

·         Podejmuje próby oceny i wyciąga wnioski.

·         Dzieli proste słowa na sylaby i składa słowa z sylab.

·         Układa i opowiada historyjkę obrazkową.

·         Układa zdania na określony temat.

·         Czyta globalnie wyrazy: zapasy, park, las, borowik, maślak, lis, sarna, borsuk, nora, gawra, cebula.

·         Recytuje z pamięci wiersze dotyczące parku i lasu jesienią.

·         Dobiera rymujące się słowa.

·         Podaje rozwiązanie zagadek.

 

Aktywność społeczno -  przyrodnicza

 

·         Zwraca się po imieniu do wszystkich dzieci w grupie.

·         Uczestniczy w zabawach tematycznych.

·         Uczestniczy w zabawach dowolnych w małych zespołach.

·         Rozpoznaje i nazywa drzewa: dąb, kasztanowiec, jarzębina, klon oraz ich owoce.

·         Różnicuje drzewa liściaste i iglaste.

·         Rozwija zmysł obserwacji, węchu i dotyku.

·         Określa, jakie warunki są potrzebne do wzrostu rośliny.

·         Dostrzega i nazywa zmiany zachodzące jesienią w przyrodzie.

·         Obserwuje najbliższe otoczenie i wypowiada się na temat swoich obserwacji.

·         Samodzielnie organizuje zabawę w małych grupach.

·         Samodzielnie zdejmuje i wkłada buty.

·         Przestrzega zasad podczas gier planszowych.

·         Nazywa i wskazuje części garderoby charakterystyczne dla danej pory roku.

·         Nazywa niektóre gatunki drzew, ich owoce i niektóre grzyby.

 

 

Aktywność matematyczna

 

·         Różnicuje kierunki na kartce: na, nad, pod, obok, wysoko, nisko.

·         Różnicuje wysokość: wysokie – niskie, mniejsze – większe.

·         Układa rozpoczęty rytm dwuelementowy.

·         Przekłada rytm na ruch.

·         Rozumie pojęcie para.

·         Określa położenie przedmiotów, stosując pojęcia: między, pomiędzy.

·         Klasyfikuje przedmioty ze względu na jedną cechę.

·         Sprawnie przelicz w zakresie 3, doskonali umiejętność prawidłowego przeliczania w zakresie dostępnym dziecku.

 

Aktywność plastyczno – techniczna i grafomotoryczna

 

Linki

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.