Godło Polski
1
2
zima-grupa-3
zima-grupa-4
5
6
zima-grupa-7
zima-grupa-8
zima-grupa-9

Przedszkole nr 2 w Radzyminie

Przedszkole nr 2
ul. Witosa 78
05-250 Radzymin 

tel:735039559

email: pp2sekretariat@wp.pl

email: pp2radz@wp.pl

 

Grupa 4

WYCHOWAWCY:
Andrzejewska Patrycja – patrycjaandrzejewska1992@wp.pl
Dorocka Anna – anna.swierczewska@onet.pl
 

 

 

Tematy kompleksowe:    

 

1.       Spotkanie z bajką

2.       Zabawy karnawałowe

3.       W dawnych czasach

4.       Kiedy patrzę w niebo

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA NA MIESIĄC LUTY– GRUPA IV

„MISIE”

 

Aktywność językowo – literacka i słuchowa

 

·         Uczestniczy w swobodnych rozmowach z dziećmi i N.

·         Wypowiada się na interesujący je temat.

·         Słucha krótkich utworów literackich i odpowiada na pytania dotyczące ich treści.

·         Posługuje się zdaniami rozwiniętymi podczas wypowiedzi na temat ilustracji, opowiadania, wiersza.

·         Wyodrębnia słowa w zdaniu.

·         Podejmuje próby liczenia wyrazów w zdaniu.

·         Podejmuje próby oceny i wyciąga wnioski.

·         W sposób kulturalny wyraża własne opinie.

·         Recytuje z pamięci wiersze.

·         Różnicuje pojęcia:  aktor, tancerz, archeolog, pilot.

·         W sposób dowolny odgrywa krótkie scenki pantomimiczne.

·         Dzieli proste słowa na sylaby (analiza) i składa słowa w sylaby (synteza).

·         Przelicza sylaby w słowie.

·         Tworzy pojęcia na podstawie definicji podczas rozwiązywania zagadek.

·         Rozwija sprawność narządów mowy podczas zabaw z „Gimnastyki buzi i języka”.

 

Aktywność społeczno – przyrodnicza

 

·         Aktywnie uczestniczy w pracach porządkowych w sali i na terenie przedszkola.

·         Zwraca się po imieniu do wszystkich dzieci w grupie.

·         W sposób kulturalny zwraca się do osób dorosłych w przedszkolu.

·         Uczestniczy w zabawach dowolnych w małych zespołach.

·         Uczestniczy w zabawach tematycznych w teatr, integracyjnych - bal karnawałowy.

·         Samodzielnie zdejmuje i wkłada buty, odzież wierzchnią.

·         Jest samodzielne w łazience.

·         Rozwija pewność siebie podczas zabaw twórczych.

·         Uczestniczy w zabawach badawczych i wypowiada się na temat obserwowanych zmian.

·         Wnioskuje na podstawie obserwowanych zmian w zabawach badawczych.

·         Stosuje się do zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na świeżym powietrzu                                 ( w ogrodzie przedszkolnym, na spacerach i wycieczkach).

·         Właściwie reaguje na dotyk drugiej osoby podczas zabaw z masażykami.

 

Aktywność matematyczna

 

·         Tworzy zbiory czteroelementowe.

·         Porządkuje zbiory rosnąco lub malejąco.

·         Posługuje się pojęciami: mniej ,więcej, tyle samo.

·         Klasyfikuje przedmioty ze względu na dwie cechy.

·         Posługuje się pojęciami: długo – dłużej, krótko – krócej.

·         Posługuje się pojęciami dotyczącymi pór dnia.

·         Kontynuuje rozpoczęty rytm dwu-, trzyelementowy.

·         Zapamiętuje szereg poziomy dwóch, trzech przedmiotów.

 

Aktywność plastyczno – techniczno i grafomotoryczna

 

·         Koloruje rysunki konturowe.

·         Rysuje pionowe kreski zgodnie z kierunkiem strzałki.

·         Doskonali sprawność manualną podczas wypychania i sklejania.

·         Podczas kolorowania zmienia kolory według kodu.

·         Rozwija wyobraźnię twórczą podczas zabaw plastycznych i zabaw z pudełkiem sensorycznym.

·         Lepi figurki przestrzenne z masy solnej.

·         Rysuje linie w ograniczonym polu.

·         Komponuje prace z gotowych elementów.

 

Aktywność muzyczna

 

·         Uczestniczy w zabawach tanecznych – porusza się w rytmie muzyki, wykonuje reprezentowane ruchy.

·         Tańczy w parze poleczkę, walczyka.

·         Odtwarza rytm podany przez N.

·         Różnicuje rytmy dwudzielny i trójdzielny.

·         W sposób dowolny ilustruje ruchem słuchane fragmenty muzyki klasycznej.

·         Wskazuje ruchem kierunek linii melodycznej.

 

Aktywność ruchowo – zdrowotna

 

·         Uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.

·         Myje ręce po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkami.

·         Stara się w sposób dokładny naśladować N. w wykonaniu ćwiczeń.

·         Porusza się po Sali bez potrącania kolegów.

·         Właściwie reaguje na umówione wcześniej sygnały wzrokowe, dźwiękowe                 w zabawach ruchowych.

·         bawi się na przedszkolnym placu zabaw, korzystając ze sprzętu terenowego w sposób bezpieczny.

·         Doskonali szybkość i zwinność.

·         Ustawia się zgodnie z poleceniem N.: w kole, rzędzie, w parach.

 

Linki

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.