Godło Polski
1
2
zima-grupa-3
zima-grupa-4
5
6
zima-grupa-7
zima-grupa-8
zima-grupa-9

Przedszkole nr 2 w Radzyminie

Przedszkole nr 2
ul. Witosa 78
05-250 Radzymin 

tel:735039559

email: pp2sekretariat@wp.pl

email: pp2radz@wp.pl

 

Grupa 4

WYCHOWAWCY:
Andrzejewska Patrycja – patrycjaandrzejewska1992@wp.pl
Dorocka Anna – anna.swierczewska@onet.pl
 

 

 

Tematy kompleksowe:    

 

1.       Na poczcie

2.       Pomagamy zwierzętom

3.       Choinkowe ozdoby

4.       Spotkanie przy wigilijnym stole

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA NA MIESIĄC GRUDZIEŃ – GRUPA IV „MISIE”

 

Aktywność językowo – literacka i słuchowa:

·        Uczestniczy w swobodnych rozmowach z dzieci i N.

·        Wypowiada się na interesujący je temat. Doskonali umiejętności językowe.

·        Uważnie słucha utworów literackich, potrafi udzielić odpowiedzi na pytania N.

·        Potrafi wyrazić swoje obserwacje, uwagi i spostrzeżenia.

·        Buduje wypowiedź na określony temat, poprawną pod względem gramatycznym.

·        Posługuje się kukiełkami, inscenizuje wiersz.

·        Podaje nazwy sztućców i naczyń stołowych. Rozumie wyrażenie nakrycie stołu.

·        Nazywa swoje emocje, odczucia związane z domem rodzinnym.

·        Segreguje obrazki wg takiej samej sylaby początkowej.

·        Czyta globalnie wyrazy: koperta, karta, sarna aniołki.

 

Aktywność społeczno – przyrodnicza

·        Zwraca się po imieniu do wszystkich dzieci w swojej grupie.

·        Opowiada o pracy listonosza.

·        Opowiada, jakie czynności należy wykonać, by wysłać list. Rozumie różnicę między listem a kartą.

·        Podaje swój adres (imię, nazwisko, nazwę miejscowości, nazwę ulicy).

·        Uczestniczy w zabawach tematycznych, prowadzi dialogi z kolegami na określony temat.

·        Rozumie konieczność dokarmiania zwierząt w okresie zimy.

·        Rozpoznaje i nazywa zwierzęta zamieszkujące lasy: sarna, jeleń, niedźwiedź, dzik oraz ptaki: sikora, gil, wrona, wróbel.

·        Pamięta o dokarmianiu ptaków w ogrodzie przedszkolnym.

·        Zna zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe.

·        Rozumie konieczność przestrzegania zasad kulturalnego zachowania się.

·        Dostrzega i nazywa zmiany zachodzące zimą w przyrodzie.

 

Aktywność matematyczna:

·        Różnicuje kierunki w przestrzeni: na, nad, pod, obok, wysoko, nisko.

·        Posługuje się pojęciami: długi, krótki.

·        Przelicza elementy zbioru, stosuje określenia: o 1 mniej, o 1 więcej.

·        Doskonali orientację w przestrzeni, określa położenie przedmiotów: z lewej, z prawej strony, pomiędzy.

·        Kontynuuje rozpoczęty rytm dwu-, trzyelementowy.

·        Posługuje się pojęciami dotyczącymi wielkości oraz długości: największy, najmniejszy, większy, mniejszy, , najkrótszy, najdłuższy.

·        Doskonali liczenie w dostępnym zakresie.

·        Rozpoznaje podstawowe figury geometryczne.

 

Aktywność plastyczno – techniczna i grafomotoryczna:

·        Rysuje i maluje na dowolny temat.

·        Prawidłowo trzyma narzędzie malarskie i pisarskie.

·        Lepi z plasteliny, ozdabia pracę według własnego pomysłu.

·        Tworzy pracę plastyczną w małym zespole – komponuje z przygotowanych elementów.

·        Swobodnie posługuje się kredkami.

·        Wykonuje ozdoby choinkowe z papieru.

·        Wodzi mazakiem po śladzie, łącząc kropki, koloruje rysunki konturowe.

Aktywność  muzyczna:

·        Śpiewa piosenki Listonosz, Wesoła choinka w grupie i indywidualnie.

·        Słucha kolęd, włącza się do śpiewu znanych kolęd.

·        Uczestniczy w zabawach tanecznych – porusza się w rytmie muzyki, wykonuje zaprezentowane ruchy.

·        Odtwarza rytm podany przez N.

 

Aktywność ruchowo – zdrowotna:

·        Uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.

·        Stara się sposób dokładny naśladować N. w wykonywaniu ćwiczeń.

·        Odtwarza rytmy ruchowe (dwu- i trzyelementowe).

·        Doskonali sprawność motoryczną ( szybkość, siła, skoczność), umiejętność rzutu do celu, i umiejętność współpracy w grupie podczas wykonywania ćwiczeń z zestawu ćwiczeń porannych i gimnastycznych.

·        Właściwie reaguje na umówione wcześniej sygnały wzrokowe, dźwiękowe w zabawach ruchowych.

·        Zna zasady prawidłowego ubierania się zgodnie z porą roku i warunkami atmosferycznymi.

 

Linki

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.