Godło Polski
1
2
wiosna-grupa-3
wiosna-grupa-4
5
6
wiosna-grupa-7
wiosna-grupa-8
wiosna-grupa-9

Przedszkole nr 2 w Radzyminie

Przedszkole nr 2
ul. Witosa 78
05-250 Radzymin 

tel:735039559

email: pp2sekretariat@wp.pl

email: pp2radz@wp.pl

 

Grupa 4

WYCHOWAWCY:
Andrzejewska Patrycja – patrycjaandrzejewska1992@wp.pl
Dorocka Anna – anna.swierczewska@onet.pl
 

Tematy kompleksowe:

 

Tematy kompleksowe:

 

 1. Lubimy książki
 2. Wiosenna łąka
 3. Mama i tata
 4. Zwierzęta domowe                                                                                                                              

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA NA MIESIĄC MAJ – GRUPA IV

„MISIE”

 

Aktywność językowo – literacka i słuchowa

 

 • Na zadany temat wypowiada się w sposób logiczny, uzasadniając swoje zdanie lub wybór.
 • Różnicuje pojęcia: biblioteka, księgarnia.
 • Opowiada, czym zajmuje się pisarz, bibliotekarz, weterynarz.
 • Tworzy rodzaj żeński lub męski rzeczowników (nazwy zawodów).
 • Koncentruje uwagę przez dłuższy czas (około 15 – 20 minut), słuchając czytanego
 • Opowiada, czym zajmują się rodzice; nazywa wykonywany przez nich zawód.
 • Interesuje się książkami, czasopismami i chętnie z nich korzysta.
 • Różnicuje kilka (5,8) dźwięków z otoczenia nakładających się na siebie.
 • Usprawnia aparat mowy w zabawach z zakresu „Gimnastyki buzi i języka”.
 • Wyróżnia samogłoski w nagłosie.
 • Podejmuje próby wyróżnienia spółgłoski w nagłosie, w grupach spółgłoskowych.

 

Aktywność społeczno – przyrodnicza

 

 • Dzieli się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami.
 • Podczas korzystania z książek, czasopism obchodzi się z nimi właściwie – nie niszczy ich.
 • Nazywa charakterystyczne elementy (zwierzęta, rośliny) występujące na łące.
 • Spokojnie siedzi przy stole podczas posiłków, degustacji przygotowanych                  w przedszkolu potraw.
 • Samodzielnie nakrywa do stołu.
 • Rozumie konieczność codziennej opieki nad zwierzętami domowymi.

 

Aktywność matematyczna

 

 • Posługuje się pojęciami dotyczącymi wysokości: wysoki, niski.    
 • Różnicuje wysokość przedmiotów: wyższy, niższy, taki sam.
 • Dokonuje oceny wagi „na oko”.
 • Posługuje się pojęciami: ciężki, lekki, cięższy, lżejszy.  
 • Tworzy zbiory sześcioelementowe.
 • Dopełnia zbiory do wskazanej liczby elementów.
 • Odczytuje znaki odnoszące się do cech przedmiotów: gruby, cieniki, kwadratowy itp.
 • Podczas gry w parach stosuje zasadę raz ty, raz ja.

 

 

Aktywność plastyczno – techniczna i grafomotoryczna     

 

 • Komponuje i wykonuje prace plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych materiałów.
 • Dokładnie koloruje obszar ograniczony linią.
 • Kontroluje napięcie mięśniowe podczas kolorowania, rysowania, kreślenia po śladzie itp.
 • Koloruje obrazek według kodu.
 • Rysuje postać z uwzględnieniem szczegółów.
 • Poszerza swoje doznania dotykowe w zabawach sensorycznych.
 • Kreśli po śladzie ornamenty w ograniczonym polu.
 • Współpracuje z innymi dziećmi podczas komponowania zespołowej pracy plastycznej.
 • Łączy elementy, przyszywając je – przewleka sznurówki przez dziurki.

Aktywność muzyczna 

 

 • Realizuje rytm przedstawiony graficznie.
 • Realizuje rytm podany przez N.
 • Tańczy proste układy taneczne.
 • Tworzy improwizacje ruchowe do muzyki klasycznej.
 • Tworzy improwizacje dźwiękowe do podanego tematu.
 • Śpiewa piosenki indywidualnie przy akompaniamencie.

 

Aktywność ruchowo – zdrowotna

 

 • Rozwija koordynację ruchową, dużą motorykę i umiejętność współpracy podczas zabaw ruchowych i zestawów ćwiczeń gimnastycznych.
 • Doskonali umiejętność utrzymania równowagi, stojąc na jednej nodze.
 • Kontroluje własną aktywność ruchową podczas zabaw pobudzająco – hamujących.
 • Sprawnie rzuca i chwyta piłkę.
 • Rozumie niebezpieczeństwo płynące z włączania urządzeń elektrycznych przez dzieci.
 • Zna zagrożenia płynące ze spotkania z dzikim, obcym zwierzęciem.

Potrafi przybrać bezpieczną pozycję chroniącą przed uszkodzeniem ciała, np. przez        psa .        

 

 

Linki

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.