Godło Polski
1
2
jesien-grupa-3
jesien-grupa-4
5
6
jesien-grupa-7
jesien-grupa-8
jesien-grupa-9

Przedszkole nr 2 w Radzyminie

Przedszkole nr 2
ul. Witosa 78
05-250 Radzymin 

tel:735039559

email: przedszkole2@radzymin.pl

email: dyrektorprzedszkole2@radzymin.pl

 

Grupa 1

Grupa I

" Pszczółki"

Wychowawcy:

 Małgorzata Lis

 Katarzyna Adamkiewicz

 

Tematy kompleksowe:        

 

 1. Na starej fotografii
 2. Jesienna muzyka
 3. Mali artyści
 4. Ciepło i miło

PLAN PRACY

DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI PIĘCIOLETNICH

NA MIESIĄC LISTOPAD

Aktywność językowo-literacka i słuchowa

 • Swobodnie wypowiada się na temat ilustracji, wysłuchanego tekstu.       
 • Opowiada o sytuacji przedstawionej na obrazku; porządkuje zdarzenia.
 • Wyciąga wnioski na podstawie zaobserwowanej sytuacji.             
 • Właściwie zachowuje się w miejscach publicznych – muzeum.                 
 • Podaje nazwy niektórych zawodów związanych z usługami: fotograf, grafik, reżyser, rzeźbiarz, krawcowa itp.     
 • Posługuje się pojęciami dotyczącymi przedmiotów codziennego użytku, zabawek dawniej i dziś, zawodów twórczych, muzyki.              
 • Recytuje wiersz z pamięci.               
 • Za pomocą pantomimy ilustruje treść wiersza, opowiadania.                     
 • Naśladuje N. podczas zabaw z „Gimnastyki buzi i języka”.                      
 • Rozróżnia różne dźwięki z najbliższego otoczenia.             
 • Rozwija zdania rozpoczęte przez N.            
 • Dzieli zdanie na wyrazy.      
 • Uważnie słucha; wie, czy podana głoska występuje w słowie.                  
 • Rozpoznaje głoski e, t, d, i oraz wyróżnia je w nagłosie.                
 • Czyta globalnie wyrazy ekran, tamburyn, deska, igła.

          Społeczno- przyrodnicza    

 • Aktywnie uczestniczy w wycieczkach do parku, ogrodu; prowadzi obserwacje.
 • Interesuje się środowiskiem przyrodniczym, dokonuje obserwacji za pomocą szkła powiększającego, mikroskopu; wyciąga wnioski z prowadzonych obserwacji.
 • Wymienia członków rodziny z uwzględnieniem pokrewieństwa do trzech pokoleń wstecz
 • Wykonuje drzewo genealogiczne swojej rodziny.              
 • Wyjaśnia znaczenie hodowli owiec z uwzględnieniem korzyści.               
 • Podaje nazwy obszarów na świecie, gdzie zawsze jest ciepło.                   
 • Rozpoznaje zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku; podaje nazwy podstawowych zjawisk atmosferycznych: deszcz, wiatr, słońce, śnieg itp. 
 • Zna cykl produkcji wełny; opowiada o nim.           
 • Uczestniczy w zabawach i grach zespołowych przy stolikach.       

           Matematyczna

 • Posługuje się wyrażeniami: na, w, obok, nad, za, pod w sytuacjach zadaniowych.
 • Dokonuje klasyfikacji przedmiotów ze względu na wybrane cechy – koloru i kształtu.
 • Posługuje się liczebnikami porządkowymi.             
 • Prawidłowo przelicza w coraz szerszym zakresie.               
 • Układa obrazki w sensowną historyjkę, opowiada ją.                    
 • Planuje własne działania podczas wykonywania określonego zadania
 • Układa rytmy z gotowych elementów.                    
 • Sprawnie przelicza oczka na kostce.            
 • Tworzy zbiory równoliczne. 

           Aktywność plastyczno-techniczna i grafomotoryczna

 • Konstruuje różnorodne budowle z klocków według własnego pomysłu.  
 • Rozwija wyobraźnię twórczą poprzez dorysowywanie elementów do przedstawionego kształtu.                      
 • Podaje nazwy swoich doznań dotykowych związanych z zabawą „Zaczarowany woreczek”     
 • Koloruje rysunki konturowe zgodnie z kodem.                  
 • Rysuje w tunelu i po śladzie zgodnie ze wskazanym kierunkiem.              
 • Kreśli pętelki po śladzie.                  
 • Tworzy własne prace plastyczne w oparciu o odczucia i emocje.               
 • Wykonuje prace według instrukcji słownej N.                    
 • Samodzielnie wykonuje zdjęcia prostym aparatem fotograficznym.          

    Aktywność muzyczna

 • Śpiewa piosenki w grupie i indywidualnie.             
 • Słucha w skupieniu utworów muzyki klasycznej.               
 • Uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych z dawnych czasów.                   
 • Porusza się w rytm słyszanej muzyki: maszeruje, podskakuje, lekko porusza się na palcach itd.  
 • Ilustruje za pomocą dźwięków treść wiersza (opowiadania), swoje emocje.         
 • Poszerza swoje doznania słuchowe podczas wydobywania dźwięków z różnorodnych przedmiotów.   

           Aktywność ruchowo-zdrowotna

 • Właściwie reaguje na sygnały wzrokowe podczas wykonywania ćwiczeń porannych i gimnastycznych.                       
 • Myje ręce po zabawie, przed posiłkami i po skorzystaniu z toalety.                      
 • Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych, w szczególności: kształtujących postawę
 • Dobiera ubrania do warunków pogodowych.                     
 • Uzasadnia wybór ubrania w oparciu o swoje doświadczenie.                    
 • Bierze udział w spacerach i wycieczkach.               

Linki

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.