Godło Polski
1
2
wiosna-grupa-3
wiosna-grupa-4
5
6
wiosna-grupa-7
wiosna-grupa-8
wiosna-grupa-9

Przedszkole nr 2 w Radzyminie

Przedszkole nr 2
ul. Witosa 78
05-250 Radzymin 

tel:735039559

email: pp2sekretariat@wp.pl

email: pp2radz@wp.pl

 

Grupa 3

 

Zajęcia dodatkowe:

Jęz. angielski 

Środa 9.00- 9.30

Czwartek 15.15-15.45

Religia

Wtorek 13.00-13.30

Czwartek 13.00-13.30

Rytmika

Wtorek  14.30-15.00

Czwartek 14.30-15.00 

Koło plastyczne

Środa 16.00-16.30
 

Tematy kompleksowe na miesiąc  luty:

·          Karnawał

                      ·     W dawnych czasach

·     Kiedy patrzę w niebo

   ·     Nasze ulubione baśnie

 

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

-Prowadzenie zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i nabywania odporności.

-Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

-Rozwijanie czynnego słownika dziecka.

-Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.

-Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.

-Rozwijanie pamięci wzrokowej.

-Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej, wprowadzenie liter n, N, s, S, r, R.

-Kształtowanie umiejętności czytania sylab, prostych wyrazów, krótkich zdań związanych z tematem kompleksowym i zainteresowaniami dzieci.

-Rozwijanie zainteresowania różnymi rodzajami książek jako źródła wiedzy.

-Rozbudzanie ciekawości poznawczej.

-Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.

-Wprowadzenie znaku = jako symbolu do oznaczenia równoliczności dwóch zbiorów.

-Wprowadzenie liczb 6, 7 jako symboli do kodowania informacji dotyczących liczebników w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.

-Wykonywanie czynności pomiaru długości w zabawach i doświadczeniach.

-Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.

-Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.

-Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.

-Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.

-Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.

-Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej; kontrolowanie poprawności chwytu pisarskiego i postawy ciała podczas zabaw grafomotorycznych wykonywanych przy stoliku.

-Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami: najpierw, potem, na końcu.

-Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.

-Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem; rozwijanie umiejętności improwizowania.

-Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.

-Zachęcanie do tworzenia ciekawych i niebanalnych strojów karnawałowych.

-Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców.

-Zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.

-Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich

-Wspomaganie rozwoju dzieci w zabawach prowadzonych indywidualnie i w małych zespołach zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zainteresowaniami.

-Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie przedszkolnym, w trakcie spacerów.

-Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.

 

 

 

Linki

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.