Godło Polski
1
2
jesien-grupa-3
jesien-grupa-4
5
6
jesien-grupa-7
jesien-grupa-8
jesien-grupa-9

Przedszkole nr 2 w Radzyminie

Przedszkole nr 2
ul. Witosa 78
05-250 Radzymin 

tel:735039559

email: pp2radz@wp.pl

 

Grupa 2

 

 

Tematy kompleksowe na październik:

1.     W zdrowym ciele zdrowy duch

2.     Jesienią w parku

3.     Jesienią w lesie

4.     Przygotowania do zimy

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

- Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy
z powitanką.

- Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie, w trakcie spacerów.

- Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.

- Rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw i ich roli w codziennej diecie.

- Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.

- Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.

- Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, porównywania liczebności zbiorów; porządkowania ich według rosnącej lub malejącej liczby elementów.

- Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1 oraz liter a, A, l, L, m, M; nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów.

- Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według dwóch, trzech cech.

- Ćwiczenie pamięci wzrokowej poprzez składanie obrazków z części, czytanie globalne wyrazów odnoszących się do tematu zabawy.

- Nauka piosenek i pląsów.

- Zachęcanie do wypowiadania się w aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej – tworzenie improwizacji ruchowych, muzycznych i dowolnych prac plastycznych.

- Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej  – rozwijanie myślenia logicznego.

- Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas zabaw ruchowo-słuchowo-wzrokowych i graficznych.

- Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

- Rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi podczas codziennej aktywności dzieci.

- Poszerzanie słownika dzieci o nazwy dyscyplin sportowych, drzew.

- Kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym.

- Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich poprzez codzienne czytanie dzieciom tekstów literatury dziecięcej.

- Wspomaganie rozwoju dzieci w zabawach prowadzonych indywidualnie i w małych zespołach zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zainteresowaniami

Hello, hello.

Hello, hello.
Can you clap your hands?
Hello, hello.
Can you clap your hands?

Can you stretch up high?
Can you touch your toes?
Can you turn around?
Can you say, “Hello?”

Hello, hello.
Can you stamp your feet?
Hello, hello.
Can you stamp your feet?

Can you stretch up high?
Can you touch your toes?
Can you turn around?
Can you say, “Hello?”

Hello, hello.
Can you clap your hands?
Hello, hello.
Can you stamp your feet?

 

 

Bye, bye. Goodbye

Bye bye. Goodbye.
Bye, bye, bye, bye. Goodbye.

I can clap my hands.
I can stamp my feet.
I can clap my hands.
I can stamp my feet.

Bye bye. Goodbye.
Bye, bye, bye, bye. Goodbye.
Bye bye. Goodbye.
Bye, bye, bye, bye.
Goodbye.

GOODBYE!

Linki

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.