Godło Polski
1
2
jesien-grupa-3
jesien-grupa-4
5
6
jesien-grupa-7
jesien-grupa-8
jesien-grupa-9

Przedszkole nr 2 w Radzyminie

Przedszkole nr 2
ul. Witosa 78
05-250 Radzymin 

tel:735039559

email: przedszkole2@radzymin.pl

email: dyrektorprzedszkole2@radzymin.pl

 

Grupa 2

Grupa II

" Sówki "

Wychowawcy:

Katarzyna Kowalik

Małgorzata Jarzębska - Kopka

 

 

Przewidywane osiągnięcia

 

Październik

Rodzaj aktywności     

Językowo-literacka i słuchowa

Dziecko:

 • Uczestniczy w swobodnych rozmowach z dziećmi i N.;
 • Wypowiada się na interesujący je temat;
 • Buduje krótką wypowiedź na temat sytuacji na ilustracji; określa czynności i stany;
 • Słucha krótkich utworów literackich i odpowiada na pytania dotyczące ich treści;
 • Podejmuje próby oceny sytuacji i wyciąga wnioski;
 • Wyjaśnia pojęcia: zdrowie, park, las, skarby jesieni, dżungla, jesienne przetwory, pasja;
 • Recytuje z pamięci wiersze;
 • W sposób dowolny odgrywa krótkie scenki pantomimiczne; wciela się w rolę;
 • Opowiada o swoich pasjach i zainteresowaniach;
 • Układa zdania na określony temat;
 • Wyodrębnia słowa w zdaniu;
 • Dzieli proste słowa na sylaby i głoski (analiza) i składa słowa z sylab i głosek (synteza);
 • Wyodrębnia pierwszą i ostatnią głoskę w wyrazie;
 • Wskazuje słowa rymujące się;
 • Czyta globalnie wyrazy prezentowane podczas zabaw i zajęć;
 • Układa wyrazy według wzoru z rozsypanki sylabowej lub literowej w zakresie wszystkich liter;
 • Nazywa litery a, A, l, L; m, M; wskazuje je wśród innych liter;
 • Czyta sylaby, wyrazy w zakresie poznanych liter.

 

Społeczno-emocjonalna i przyrodnicza

 • Uczestniczy w zabawach tematycznych i integracyjnych;
 • Przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu;
 • Przestrzega zasad podczas gier planszowych;
 • Zna i stosuje zasady zgodnego współżycia w grupie, kodeks przedszkolaka;
 • Łączy pojęcie „zdrowie” z właściwym odżywianiem, ruchem, ubieraniem odpowiednim do pogody;
 • Stosuje się do zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na świeżym powietrzu, spacerach, wycieczkach;
 • Nazywa i wskazuje części garderoby charakterystyczne dla danej pory roku;
 • Rozpoznaje przedstawicieli służb medycznych;
 • Określa rolę przedstawicieli służb medycznych: lekarz, stomatolog, pielęgniarka;
 • Obserwuje najbliższe otoczenie i wypowiada się na temat swoich obserwacji;
 • Dokonuje porównania parku, lasu jesienią i w innych porach roku;
 • Dostrzega i nazywa zmiany zachodzące jesienią w przyrodzie;
 • Różnicuje drzewa liściaste i iglaste;
 • Nazywa niektóre gatunki drzew i ich owoce, niektóre grzyby;
 • Przyrządza pod nadzorem dorosłych przetwory;
 • Wymienia sposoby przygotowania się ludzi do zimy.

 

Matematyczna

 • Różnicuje kierunki na kartce: na górze, na dole, z prawej, z lewej.
 • Nazywa i wskazuje strony swojego ciała;
 • Wymienia podobieństwa i różnice pomiędzy dwoma przedmiotami;
 • Wymienia cechy skalsyfikowanych przedmiotów: przeznaczenie, kolor, kształt, wielkość itp.;
 • Dokonuje uogólnienia sklasyfikowanych przedmiotów (np. dary sadu, dary lasu);
 • Kontynuuje rozpoczęty rytm; samodzielnie układa proste rytmy;
 • Przekłada rytm obrazkowy na ruch;
 • Przelicza w dostępnym dla siebie zakresie;
 • Wskazuje i nazywa liczbę 1; posługuje się liczbą 1 w zabawach, do podpisywania liczebności zbioru, kolejności;
 • Liczy to, czego nie widać: dźwięki, ukryte przedmioty;
 • Posługuje się liczebnikami porządkowymi;
 • Obrazuje liczebność zbioru za pomocą zbiorów zastępczych; tworzy zbiory równoliczne.

 

Plastyczno-techniczna i grafomotoryczna

 • Prawidłowo trzyma narzędzie malarskie i pisarskie;
 • Komponuje makietę lasu;
 • Lepi z plasteliny, modeliny i innych materiałów;
 • Komponuje z wykorzystaniem materiałów przyrodniczych;
 • Swobodnie posługuje się kredkami;
 • Rysuje „w tunelu” i po śladzie zgodnie ze wskazanym kierunkiem;
 • Kreśli linie faliste, łuki na ograniczonej powierzchni;
 • Tworzy pracę plastyczną w małym zespole,komponuje z przygotowanych elementów;
 • Kreśli według wzoru linie, ornamenty na czystej kartce i w liniaturze oraz kratce;
 • Pisze według wzoru litery a, A, l, L; m, M oraz cyfrę 1 na czystej kartce bądź w liniaturze lub w kratce.\

 

Muzyczna

 • Śpiewa piosenki o lesie, parku i zdrowiu w grupie i indywidualnie;
 • Uczestniczy w zabawach tanecznych  porusza się w rytmie muzyki, wykonuje zaprezentowane ruchy;
 • Odtwarza rytm podany przez N.;
 • Tworzy improwizacje muzyczne i ruchowe;
 • Tworzy muzykę za pomocą różnych przedmiotów; akompaniuje sobie do śpiewu.
 • Ruchowo-zdrowotna   Uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych;
 • Stara się w sposób dokładny naśladować N. w wykonywaniu ćwiczeń;
 • Właściwie reaguje na umówione wcześniej sygnały wzrokowe, dźwiękowe w zabawach ruchowych;
 • Bawi się w bezpieczny sposób w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego;
 • Odczytuje sens informacji na niektórych reklamach i znakach;
 • Rozumie, że właściwe odżywianie jest warunkiem zdrowia; próbuje nowych potraw; poznaje smaki;
 • Potrafi bezpiecznie przejść przez ulicę w grupie;
 • Potrafi wezwać pomoc z wykorzystaniem numeru 112;
 • Próbuje przygotowanych przez siebie sałatek i surówek.

Wychowawca:         

                                                                                                                                                                                                       Katarzyna Kowalik   

 

Linki

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.