Godło Polski
1
2
jesien-grupa-3
jesien-grupa-4
5
6
jesien-grupa-7
jesien-grupa-8
jesien-grupa-9

Przedszkole nr 2 w Radzyminie

Przedszkole nr 2
ul. Witosa 78
05-250 Radzymin 

tel:735039559

email: przedszkole2@radzymin.pl

email: dyrektorprzedszkole2@radzymin.pl

 

Grupa 2

Grupa II

" Sówki "

 

Wychowawca:

mgr Katarzyna Kowalik

 

 

 

Przewidywane osiągnięcia

Listopad

 

 

Rodzaj aktywności

        

Językowo-literacka i słuchowa

Dziecko:

 • Swobodnie wypowiada się na temat ilustracji, wysłuchanego tekstu;
 • Opowiada o sytuacji przedstawionej na obrazku; porządkuje zdarzenia;
 • Wyciąga wnioski na podstawie zaobserwowanej sytuacji;
 • Właściwie zachowuje się w miejscach publicznych, muzeum, filharmonii;
 • Nazywa niektóre zawody twórcze i związane z usługami (fotograf, grafik, reżyser, rzeźbiarz, krawcowa itp.);
 • Posługuje się pojęciami dotyczącymi przedmiotów codziennego użytku, zabawek, zawodów twórczych, muzyki;
 • Za pomocą pantomimy ilustruje treść wiersza, opowiadania;
 • Nazywa przedmioty, czynności z otoczenia na podstawie odgłosów;
 • Rozwija zdania rozpoczęte przez N;
 • Wyodrębnia słowa w zdaniu i je przelicza;
 • Określa, czy dana głoska znajduje się w słowie;
 • Wyodrębnia głoski e, t, d, i na początku, w środku i na końcu wyrazu;
 • Czyta globalnie wyrazy ekran, tamburyn, deska, igła;
 • Nazywa litery e, E, t, T, d, D, i, I.

Społeczno-emocjonalna i przyrodnicza

 • Interesuje się środowiskiem przyrodniczym, dokonuje obserwacji za pomocą szkła powiększającego, mikroskopu i opowiada o zaobserwowanych zmianach;
 • Wyciąga wnioski na podstawie obserwacji;
 • Wymienia członków rodziny z uwzględnieniem pokrewieństwa do 3 pokoleń wstecz;
 • Wykonuje drzewo genealogiczne swojej rodziny;
 • Nazywa obszary na świecie, gdzie zawsze jest ciepło;
 • Nazywa podstawowe stany pogody: ciepło, zimno, deszcz, wiatr, słońce itp.;
 • Opowiada cykl produkcji wełny;
 • Uczestniczy w zabawach i grach zespołowych przy stolikach.
 •  

Matematyczna

 • Różnicuje kierunki w przestrzeni: na, w, obok, nad, za, posługuje się nimi podczas zabawy;
 • Różnicuje kierunki w przestrzeni: w prawo, w lewo,posługuje się nimi podczas zabawy;
 • Klasyfikuje przedmioty z uwzględnieniem dwóch cech: koloru i kształtu;
 • Klasyfikuje przedmioty z uwzględnieniem trzech cech;
 • Posługuje się liczebnikami porządkowymi podczas ustawiania w szeregu;
 • Porządkuje sekwencje czasowe;
 • Planuje własne działania podczas wykonywania określonego zadania;
 • Układa rytmy z gotowych elementów; sprawnie przelicza oczka na kostce;
 •  

Plastyczno-techniczna i grafomotoryczna

 • Konstruuje budowle z klocków według własnego pomysłu;
 • Rozwija wyobraźnię twórczą poprzez dorysowywanie elementów do przestawionego kształtu;
 • Nazywa swoje doznania dotykowe związane z zabawą „Zaczarowany worek”;
 • Koloruje rysunki konturowe zgodnie z kodem;
 • Rysuje „w tunelu” i po śladzie zgodnie ze wskazanym kierunkiem;
 • Tworzy własne prace plastyczne w oparciu o odczucia i emocje;
 • Wykonuje prace według instrukcji słownej N.;
 • Odtwarza według wzoru litery e, t, d, i. małe i wielkie pisane oraz liczby 1, 2, 3 na kartce bez liniatury.

 

Muzyczna

 • Śpiewa piosenki „Domowe roboty”, „Skaczące nutki” i „Gdzie te igły?”
 • Słucha w skupieniu utworów muzyki klasycznej;
 • Odwzorowuje ruchem podany rytm i tempo muzyki;
 • Ilustruje za pomocą dźwięków treść wiersza (opowiadania), swoje emocje;
 • Poszerza swoje doznania słuchowe podczas wydobywania dźwięków z różnych przedmiotów.

 

Ruchowo-zdrowotna

 • Właściwie reaguje na sygnały wzrokowe podczas wykonywania ćwiczeń z zestawu ćwiczeń porannych i gimnastycznych;
 • Nawykowo myje ręce po zabawie, przed posiłkami i po skorzystaniu z toalety;
 • Doskonali sprawność motoryczną (szybkość, siłę, skoczność), umiejętność rzutu do celu i umiejętność współpracy w grupie podczas wykonywania ćwiczeń z zestawu;
 • Uzasadnia wybór ubrania w oparciu o swoje doświadczenie;
 • Naśladuje N. podczas „Gimnastyki buzi i języka”.

Wychowawca:         

                                                                                                                                                                                                       Katarzyna Kowalik   

 

Linki

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.