Godło Polski
wiosna-grupa-1a
wiosna-grupa-1b
2
wiosna-grupa-3
wiosna-grupa-4
5
6
wiosna-grupa-7
wiosna-grupa-8
wiosna-grupa-9

Przedszkole nr 2 w Radzyminie

Przedszkole nr 2
ul. Witosa 78
05-250 Radzymin 

tel:735039559

email: pp2radz@wp.pl

 

Strona główna

LIST CYBERBEZPIECZEŃSTWO

...........................................................................

Serdecznie zapraszam rodziców mających wątpliwości/pytania dotyczące gotowości szkolnej dziecka na konsultacje indywidualne z psychologiem. Osoby chętne proszę o wpisywanie się na listę do wychowawców grup. Spotkania będą wyznaczane w wybrane poniedziałki od godz. 16:00

 

- psycholog mgr Kinga Szarota

 

 

...........................................................................

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i I klas szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018

Szanowni Rodzice,

w związku z wejściem w życie 16 stycznia 2017 r. art. 204 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) terminy rekrutacji ulegają przesunięciu.

Na rok szkolny 2017/2018 terminy rekrutacji, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  i do klas pierwszych szkół podstawowych (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły), zostaną określone do 15 kwietnia tego roku. Do tego dnia zostaną również podane kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji na rok 2017/2018, dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia oraz punktacja za spełnienie poszczególnych kryteriów.

Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole będą mieli możliwość złożenia na rok szkolny 2017/2018 Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych     w szkole.

O terminach, zasadach i  kryteriach  rekrutacji Rodzice zostaną poinformowani w terminie późniejszym, na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Radzyminie oraz  na stronach przedszkoli i szkół podstawowych.

 

...........................................................................

 

Serdecznie zapraszamy rodziców i dzieci naszego przedszkola do zbiórki makulatury, która odbędzie w dniach 1.03.2017 do 10.06.2017

Celem akcji jest zachęcanie dzieci i ich rodzin do prowadzenia w domach selektywnej zbiórki w tym makulatury oraz uświadamianie i utrwalanie  u dzieci zachowań proekologicznych.

W związku z powyższym  zapraszamy do zbierania każdego rodzaju artykułów papierowych tj. starych książek, gazet, opakowań tekturowych, kartonów.

Prosimy aby każda paczka była związana sznurkiem, zważona i podpisana imieniem i nazwiskiem oraz  numerem grupy.

Pieniądze ze zbiórki zostaną przekazane na zakup sadzonek drzew, krzewów itp. do ogrodu przedszkolnego.

Trzy grypy, które zbiorą najwięcej makulatury zasadzą w ogrodzie przedszkolnym tzw. „Dęby Pamięci” oraz otrzymają dyplomy.

Organizatorem zbiórki jest: Małgorzata Kujawa – grupa VI i Katarzyna Bulik – grupa VII

Punktem zbiórki makulatury są szatnie dla dzieci.

 

 

...........................................................................

Dyrektor Przedszkola nr 2 w Radzyminie zatrudni nauczyciela wspomagającego z uprawnieniami pedagoga specjalnego. Szczegóły pod numerem telefonu 735 039 559.

Oferty prosimy przesyłać na adres:  pp2radz@wp.pl   lub osobiście w sekretariacie przedszkola: Przedszkole nr 2 w Radzyminie, ul. Witosa 78 w godz. 8.00-16.00.

...........................................................................

 

Dyrektor Przedszkola nr 2 w Radzyminie zatrudni lektora języka niemieckiego na czas zastępstwa. Szczegóły pod numerem telefonu 735 039 559.

Oferty prosimy przesyłać na adres:  pp2radz@wp.pl   lub osobiście w sekretariacie przedszkola: Przedszkole nr 2 w Radzyminie, ul. Witosa 78 w godz. 8.00-16.00.

...........................................................................

 

OGŁOSZENIE

     Miło nam Państwa poinformować, że w związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego od 1 stycznia 2017 roku zniesiona zostanie opłata za pobyt dziecka, które realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w publicznej placówce wychowania przedszkolnego .
  Ma to związek z tym, że już od tego roku sześcioletni uczniowie uczęszczający do przedszkoli, oddziałów przyszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego objęci zostaną subwencją oświatową.

 

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/oplaty-za-przedszkole-dla-dziecka-6-letniego-zmiany-od-nowego-roku.html

 

...........................................................................

 

*Przedszkole nr 2 informuje , że wszelkie zamieszczanie treści są chronione przepisami prawa autorskiego i w związku z tym kopiowanie i powielanie ich jest zabronione!

Linki

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.